Tillgänglighetsredogörelse

Ödeshögs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.roksskola.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från www.roksskola.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

  • skicka e-post till info@odeshog.se och ange att meddelandet ska skickas vidare till skolans rektor.
  • ring 0144-35000 och fråga efter skolans rektor.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • De externa tjänsterna Skola24.com samt läsårsplaneringen från Google har vissa tillgänglighetsproblem.

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • Det går inte ändra textstorlek och andra teckeninställningar i det inbäddade schemat (iframe) från Skola24.com samt läsårsplaneringen från Google. Genom att använda direktlänkarna som presenteras över inbäddningen försvinner vissa av dessa problem.

  • Det går inte öka textstorleken i toppmenyn på vissa enheter.

  • Om det i webbläsaren är inställt på att text ska vara större i kombination med att det i webbläsaren är inställt på ökad teckenavstånd och/eller radavstånd kan delar av texten i den stora toppbilden på startsidan försvinna.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av www.roksskola.se.

Senaste bedömningen gjordes den 10 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 september 2020.